بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس نام اختصاری سم بوتولیسم است.

تزریق مقدار کمی از این ماده یطور مستقیم در ماهیچه فعالیت آن را کم کرده و خطوطی را که نتیجه پر کاری آن روی صورت به وجود می آید ازبین می برد در نتیجه صورت جوانتر و شادابتر به نظر می رسد.

این کار یک روش سریع و نسبتا غیر تهاجمی است.

برای درمان چروکهای پیشانی و کنار چشم ها(در مناطقی که حرکت عصلانی ضروری نیست) می توان از بوتاکس استفاده کرد تا از پیشرفت و ایجاد چروک ها جلوگیری شود.

هم اکنون بوتاکس در آمریکا روشی است که بیشترین استفاده را در نظر زیبا سازی صورت دارد وهزینه های هالیوودی بشترین مصرف کنندگان این ماده هستند.

هتگامی که از بوتاکس سخنی به میان می آید اکثر ما به فکر عمل های زیبایی می افتیم و تصورمان را در این محدود می کنیم که ازریق ژل و بوتاکس برای مصارف زیبایی است این تصور ما در ضمن این است که پزشکان از این سم برای درمان چندین ناتوانی جسمی استفاده می کنند.

باکتری کلستریدیوم سمی را با نامی بوتالینوم نوع AA تولید می کند که این نوع سم خطرناک به بوتاکس معروف است که این اسم برای ما بسیار آشنا است.

برای پیشگیری از چین و چروک پوست بهتر است تزریق بوتاکس  از سنین جوانی انجام گیرد.